TROS Radar

Geplaatst op: 04-04-2014

Een manier om je klacht te delen met de rest van Nederland is bijvoorbeeld door contact op te nemen met Tros Radar.  Het programma Radar is bij vele Nederlanders wel bekend. Elke maandagavond is er een nieuwe uitzending waarin wordt ingegaan op aspecten als klachtenafhandeling, maar ook misdaden. In het programma van de TROS worden niet enkel de problemen aangekaart, maar zal in alle gevallen ook worden geprobeerd om tot een oplossing te komen voor de consumenten.

De douche

Het televisie programma radar bestaat uit verschillende onderdelen als de loden leeuw en het uitreiken van de douche. In tegenstelling tot de loden leeuw welke jaarlijks wordt uitgereikt voor de meest irritante reclame op de televisie en de irritantste bekende Nederlander in een reclame, wordt de douche elke week uitgereikt. In elke aflevering wordt er dus door de consumenten een warme of koude douche uitgereikt aan een bedrijf. Een warme douche is positief en een koude natuurlijk negatief. De douches worden uitgereikt op basis van ervaring van de consumenten met de diensten van het bedrijf. In geval van de koude douche is het aan het bedrijf om te kijken of en hoe deze service kan worden verbeterd voor de consumenten.

Klachten forum

Naast het televisieprogramma kunnen consumenten ook terecht op de website van TROS radar waar klachten kunnen worden geschreven in het forum. Het forum is bedoeld voor consumenten om het met elkaar te hebben over onderwerpen welke door de TROS radar worden besproken, maar ook voor andere consumentenzaken waarbij de consumenten over elkaars problemen praten. Door het gebruik van het forum worden zaken extra aan het licht gebracht.