Deel je klacht!

Geplaatst op: 04-04-2014

Wanneer je een slechte ervaring hebt met een bedrijf is het als eerst van belang dat je een klacht indiend om ook aan het bedrijf duidelijk te maken dat er een probleem is. Wanneer je dit niet doet weet het bedrijf namelijk van niks en kunnen zij ook niks doen op jouw probleem op te lossen. Echter wanneer je je klacht al hebt gemeld bij het bedrijf kan het ook gebeuren dat er niks mee wordt gedaan. Om er nu voor te zorgen dat jouw medeconsumenten niet hetzelfde probleem krijgen als jij hebt is het belangrijk om je problemen te delen. Op deze manier laat je je medeconsument weten wat er bij jou heeft voorgedaan zodat de andere consumenten zich hierop voorbereiden of anders handelen om te zorgen dat ze niet ook tegen hetzelfde probleem aan lopen. Je beschermt je medeconsument dus eigenlijk tegen de fouten van bedrijven.

Klachten niet altijd serieus

In veel gevallen moet een klacht serieus worden genomen om een bepaalde service of product te kunnen verbeteren. Echter zijn er ook mensen die klachten indienen bij bedrijven om de verkeerde reden. Zij proberen door middel van het in dienen van een klacht bijvoorbeeld gratis producten te bemachtigen terwijl het bedrijf niks verkeerd heeft gedaan. Een klacht is dus vaak al een stuk betrouwbaarder als meerdere personen hetzelfde hebben beschreven. Op deze manier is de klacht ook beter na te trekken voor bedrijven. Juist door de mensen die door middel van een klacht gratis producten willen krijgen worden bedrijven extra behoedzaam en zullen ze niet altijd met een oplossing komen.